Familie- of organisatieopstellingen

Je gezin, familie, vriendenclub, sportclub, op je werk; iedere vorm van verbanden noemen we een systeem. En ieder lid van zo’n systeem heeft een eigen plek met de daarbij behorende verantwoordelijkheid. De oudste van een gezin heeft andere rechten en plichten dan bijvoorbeeld de jongste. Of: wie was er het eerst in de organisatie? Vaak spelen er binnen zo’n systeem verschillende dynamieken, vaak ook onbewust. Vanuit deze dynamiek ontstaan patronen die een sterke invloed hebben op het individuele gedrag. Een familieopstelling maakt het onzichtbare zichtbaar. De cliënt/hulpvrager krijgt inzicht met wie of wat deze patronen verband houden en creëert ruimte voor acceptatie en verandering. Dat wat eerst als een belemmering kan worden ervaren zal door een opstelling op meerdere levels doorwerken en zorgen voor balans, erkenning (zien wat er is) en het bieden van een eigen (juiste) plek.

Een familieopstelling kan één-op-één of in een groep. Eén-op-één zal ik samen met jou werken met behulp van baboesjka poppetjes of playmobiel poppetjes die jezelf en je familie kunnen verbeelden om zo inzicht te krijgen in jouw familiesysteem.

In een groep representeren mensen jou, je familieleden, thema’s of gedragingen. Dit leidt tot een dieper inzicht in aanwezige of oude patronen die jou uitnodigen tot een nieuwe beweging. Vaak zul je merken dat jouw thema vaker voorkomt in de groep; je bent niet alleen. Je kunt zelf aangeven of je een vraag wilt inbrengen of dat je liever representeert. Breng je een vraag in, dan hoeft deze niet te worden gedeeld in de groep, het mag. De opstellingen wijzen zichzelf en geven heldere inzichten. Ook als representant raak je genoeg eigen thema’s die jou inzichten kunnen geven. Iedereen wordt geraakt. Zoveel als jij op dat moment dragen kan.